Øyrane 1024x384

Ledig stilling som fleirspråkleg ressurs/assistent

Mo og Øyrane vgs har ledig 70% stilling som fleirspråkleg ressurs/assistent i kombinasjonsklassen frå 1.august. Søknadsfrist 18.mai

Arbeidsoppgåver

Mo og Øyrane vgs samarbeider med Sunnfjord kommune om grunnskuleopplæringa for minoritetsspråklege ungdommar. Vi søkjer no etter ein person som kan bidra til å styrkje læringsarbeidet i klassen.

 

Kvalifikasjonar

-Fleirkulturell/fleirspråkleg bakgrunn som kan støtte elevane i læringsarbeidet.

-Språkkompetanse innan norsk, engelsk og arabisk

-Ha eit sterkt elevengasjement og vere oppteken av eleven sitt beste

-Kunne beherske IT og relevant programvare

 

Personlege eigenskapar

- God på relasjonsbygging og har gode evner til kommunikasjon

- Arbeider sjølvstendig

- Er kreativ og løysingsorientert

 

For meir informasjon om stillinga samt elektronisk søknadsskjema finn du på Vestland fylkeskommune sine heimesider

 

Spørsmål om stillinga kan rettast til 

Anne Chatrine Vindedal, tlf 91394957, epost: anne.chatrine.vindedal@vlfk.no