flyfoto 1024x384

Ledig stilling som miljøarbeider/agronom

Mo og Øyrane vgs har ledig 60% stilling som miljøarbeidar/agronom. Ledig frå 01.august. Søknadsfrist 27.mai

Arbeidsoppgåver
-        Følgje opp enkeltelevar eller grupper med tilretteleggingsbehov
-        Delta i ordinær undervisning som støtte til eleven/-ane; praktisk og teoretisk undervisning i naturbruk, fellesfag ved behov.
-        Gjennomføre eigne opplegg med elev/-ar ved behov.
-        Funksjon som primærkontakt må påreknast. 
Kvalifikasjonar

Formell utdanning:
-        Agronomutdanning

Må ha:

- Traktorsertfikat

Bør ha:
-        Erfaring frå skule og elevar med tilretteleggingsbehov
-        Relevant arbeidserfaring innan landbruk
-        Trucksertifikat
-        Kunnskap og ferdigheiter innan enkle digitale verktøy

                                  
Personlege eigenskapar
-        Søkjar til stillinga må ha gode samarbeidsevne då ein må samarbeide tett med kollegaer om undervisning og elevar.
-        Søkjar må ha evna til å skape tillit og ha god relasjon med elevar.
-        Ein må ein vere løysingsorient, ha evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert.
-        God munnleg og skriftleg framstillingsevne.
 
 
Spørsmål om stillinga kan rettast til: 
Ingjerd høgseth Vetti, epost: ingjerd.høgseth.vetti@vlfk.no, tlf 4152248