Bilete av Øyrane

Ledig stilling

Mo og Øyrane vidaregåande skule har ledig undervisningsstilling på Service og Samferdsle med tilsetting snarast. 

Undervisninga vil vere for ei gruppe vaksne elevar på vg1 nivå. 

Spørsmål om stillinga kan gjevast til avdelingsleiar Reidun Kristiansen tlf 91694011 /57637404

For meir informasjon om stillinga finn du på sfj.no