ingressbilete helse 1024x384

Ledig undervisningsstilling i Helse- og oppvekstfag

Mo og Øyrane vgs har ledig fast undervisningsstilling på Helse og oppvekst frå 1.august Søknadsfrist 14.mai

 • Vi har to ledige stillingar på Helse- og oppvekstfag der ei 100% stilling gjeld undervisning med hovudvekt på vg2 Barne- og ungdomsarbeider. Den andre stillinga er inntil 50% stilling med hovudvekt på helsefag

 

Arbeidsoppgåver:
 • Undervisning i programfag på vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Undervisning i programfag på vg1 Helse og oppvekstfag
 • Utarbeide dokumentasjon og planar for undervisninga
 • Oppfølging gjennom vurdering og rettleiing av elevar
 • Det må leggast opp til samarbeid med dei andre lærarane som underviser i klassane
 • Noko av undervisninga vil kunne føregå i forbindelse med vaksenopplæring.
Kvalifikasjonar
 • Høgare utdanning i fagområdet det skal undervisast i 
 • Fagbrev i fagområdet det skal undervisast i
 • Relevant praksis i fagområdet
 • Gode tekniske og faglege ferdigheiter
 • Kunne beherske IT og relevant programvare
 • Pedagogisk utdanning for fast tilsetjing
Personlege eigenskapar
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Fagleg og pedagogisk oppdatert
 • Evne å setje seg klart definerte mål for undervisninga
 • Evne til å reflektere over og å forbetre eiga undervisning
 • Evne til å samarbeide og å dele

Meir informasjon om stillingane samt søknadsskjema finn du på Vestland fylkeskommune sine heimesider

 

spørsmål om stillinga kan rettast til:

Reidun Kristiansen
Avdelingsleiar HO, EL og SS
reidun.kristiansen@vlfk.no
tlf 91694011