bygningar på Mo

bygningar på Mo

Ledig undervisningsstilling på Naturbruk, hest og hovslagarfag

Vi har ledig 70% stilling som lærar på vg1 Naturbruk og vg2 Hest- og hovslagarfag. Søknadsfrist 24.1

Stillinga er eit vikariat i ca. 70% stilling gjeldande frå så snart som mogleg og fram til og med 31.07.22. Oppgåvene omfattar undervisning innanfor hestefag på Vg1 og Vg2 med tilhøyrande oppfølging gjennom vurdering og rettleiing av elevar. Det må leggast opp til samarbeid med andre lærarar og støttepersonar som har ansvar for oppfølging av elevane.
Kvalifikasjonar

- Relevant fagbakgrunn og erfaring innanfor rideundervisning og hestehald.

- Pedagogisk utdanning (PPU/PPY)

- Kunne beherske IT og relevant programvare
 

Personlege eigenskapar
Søkararar til stillinga må ha gode samarbeidsevne då ein må samarbeide tett med kollegaer om undervisning og elevar. Søkarane må ha evna til å skape tillit ha god relasjon med elevar. Som lærar må ein vere løysingsorient, ein bør ha evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert. Sidan dette er ei undervisningsstilling er det viktig at søkaren har god munnleg og skriftleg framstillingsevne. 
 
 
spørsmål om stillinga rettast til Ingjerd Høgseth Vetti, avdelingsleiar for Naturbruk. Epost: ingjerd.hogseth.vetti@vlfk.no tlf 415 12 248