Bilete av tre smilande elevar og ein lærar. I botnen av biletet står med kvit tekst Best i landet. Vil du vere med.

Transport og Logistikk

Ledig undervisningsstilling - Service og Samferdsle

Mo og Øyrane vgs har ledig undervisningsstilling på Service og Samferdsle innan Transport og Logistikk. Søknadsfrist 19.05

Frå 01.08.2019 har vi ledig undervisningsstilling innan fagområdet Transport og logistikk

Krav om kompetanse:

  • Undervisningskompetanse innan Transport og logistikk
  • Fagbrev innan yrkessjåfør og/eller logistikkmedarbeidar.
  • Praktisk pedagogisk utdanning er eit krav for fast tilsetjing.
  • Relevant praksis innan yrkessjåfør og/eller logistikkmedarbeidar
  • Gode datakunnskapar


Personlege eigenskapar

  • God munnleg og skriftleg framstillingsevne 
  • Fagleg og pedagogisk oppdatert 
  • Evne til å setje klart definerte mål for undervisninga 
  • Evne til å reflektere over og å forbetre eiga undervisning 
  • Evne til å samarbeide og å dele 

Du finn meir om stillinga, samt søknadsskjema på Sogn og Fjordane fylkeskommune sine heimesider. 

 

yrkessjåførfaget.jpg