DJI_0021

Ledige stillingar på Mo

Mo og Øyrane vgs har følgande ledige stllingar:

 • Driftsleiar ved skulegardsbruket
 • Agronom
 • programfaglæar i naturbruk (teknikk)
 • Programfaglærar i naturbruk (husdyr- og planteproduksjon)
 • lærling i hestefaget

Drifstleiar ved skulegardsbruket - 100% vikariat

Arbeidsoppgåver: 

Driftsleiar ved skulegarden skal leie og delta i arbeidet på skulegarden, og er ein viktig nøkkelperson i gardsdrifta
Aktuelle oppgåver

 • Ansvar for drifta av landbrukseigedomen
 • Dyrking av grovfor, potet og grønsaker.
 • Jordarbeiding Grøfting
 • Vedlikehald av maskiner, reiskapar og traktorar.
 • Drift av gardsverkstad Ansvar for å følge opp budsjett for skulegarden.
 • Innkjøp til skulegard/verkstad
 • Bidra til utvikling av skulegardsbruket.
 • Samarbeide tett med avdelingsleiar, undervisningspersonalet, andre driftsleiarar og tilsette på garden.

Kvalifikasjonar
Må ha: 

 • Agronomutdanning
 • Traktrosertifikat
 • Biltsertifikat
 • Trucksertifikat
 • Praktisk røynsle frå landbruket
 • Kompetanse innan landrburksteknikk

bør ha:

 • Erfaring med arbeidsleiing
 • Erfaring med driftseigedom

Meir informasjon om stillinga finn du på Vestland fylkeskommune sine heimesider(lenkje) 

Agronom - 50% vikariat

Arbeidsoppgåver

 • Delta i arbeidet på skulegarden
 • Dyrking av grovfor, potet og grønsaker
 • Jordarbeiding og, brøyting
 • Vedlikehald av maskiner, reiskaper og traktorar
 • Arbeid i husdyravdelingane
 • Helgeturnus i husdyrbruket inngår
 • Samarbeide tett med driftsleiarar og andre tilsette på garden, samt undervisningspersonale og elevar

Kvalifikasjonar
Må ha

 • Agronomutdanning
 • Traktrosertifikat
 • Biltsertifikat
 • Praktisk røynsle frå landbruket (jordbruk og husdyrbruk

Bør ha:

 • Trucksertifikat

Meir informasjon om stillinga, samt søknadsskjema finn du på Vestland fylkeskommune sine heimesider (lenkje) 

 

Programfaglærar Naturbruk (teknikk) - 100% vikariat

01.03.22 til 13.06.22

Arbeidsoppgåver

 • Undervisning og vurdering av elevar i programfag på vg1, vg2 og vg3, fagområde teknikk
 • Arbeid på mekanisk verkstad (inkl. varme arbeid)
 • Smie
 • Vedlikehald og repararsjonar av traktorar og landbrukstutstyr
 • Vedlikehald og reparasjonar av bygningar og installasjonar i driftsbygningane
 • Bruk av traktorar
 • Instillingar og bruk av div. landbrukstutstyr
 • Kontaktlærarfunksjon må påreknast

Kvalifikasjonar
Må ha

 • Traktorsertifikat
 • Relevant arbeidserfaring og kompetanse innanfor landbruksteknikk
 • Kunnskap og ferdigheiter innan bruk av enkle digitale verktøy

Bør ha:

 • Høgare utdanning innan landbruksteknikk
 • PPU/PPU-Y/Yrkesfaglærarutdanning
 • Trucksertifikat

Meir informasjon om stillinga, samt søknadsskjema finn du på Vestland fylkeskommune sine heimesider (lenkje)

Programfaglærar Naturbruk (husdyr og planteproduksjon) - 50% vikariat

01.02.2022 -31.07.2022

Arbeidsoppgåver

 • Undervisning og vurdering av elevar i programfag på vg1, vg2 og vg3, fagområde husdyr og planteproduksjon
 • Følgjande husdyrproduksjon: Sau, gris, egg, mjølk i samarbeid med driftsleiar for husdyravdelinga
 • Bruk av traktor og relevant utstyr
 • Arbeid i gartneri, grønsaksproduksjon og gardsutsal, i samarbeid med driftsleiar for hagebruket

Kvalifikasjonar

 • Relevant arbeidserfaring innanfor husdyrproduksjon og planteproduksjon
 • Kunnskap og ferdigheiter innan bruk av enkle digitale verktøy
 • Traktorsertifikat
 • Høgare utdanning innan landrbuksfag
 • PPU/PPU-Y/Yrkesfaglærarutdanning

Meir informasjon om stillinga, samt søknadsskjema finn du på Vestland fylkeskommune sine heimesider (lenkje til side)

Lærling i Hestefaget 

søknadsfrist 1.12

Arbeidsoppgåver

 • Drift- og vedlikehaldsoppgåver i stall og hesteanlegget på skulestad Mo
 • Mosjonering av hest, ulike treningsmetodar
 • Delta i teorietiske og praktiske undervisningssituasjonar med elevar og lærarar

Kvalifikasjonar

 • fullført og bestått vg2 Hest- og hovslagarfag
 • Erfaring i stell og bruk av hest
 • Traktorsertifikat er ein fordel
 • Gyldig politiattest

Meir informasjon om stillinga, samt søknadsskjema finn du på Vestland fylkeskommune sine heimesider (lenkje til side)

Har du spørsmål om stillingane, kan dei rettast til 

Ingjerd Høgseth Vetti
Avdelingsleiar for Naturbruk
tlf 41512248
epost: ingjerd.hogseth.vetti@vlfk.no