Bilete av Øyrane

Ledige stillingar

Mo og Øyrane vgs har fleire ledige stillingar, med tilsetting frå og med 1.8.2020. Søknadsfrist 8.6

skulen har følgande stillingar ledig: 

Faglærar Transport og logistikk

Krav om kompetanse: 

 • Undervisningskompetanse innan Transport og Logistikk
 • Fagbrev innan yrkessjåfør og/eller logistikkmedarbeider
 • Relevant praksis som yrkessjåfør og/eller logistikkmedarbeider
 • Praktisk pedagogisk utdanning er eit krav for fast tilsetting
 • Gode datakunnskaper

personlege eigenskapar

 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Fagleg og pedagogisk oppdatert
 • Evne til å setje seg klart definerte mål for undervisninga
 • evne til å reflektere over og forbetre eiga undervisning
 • Evne til å samarbeide og dele

Meir om stillinga, samt søknadsskjema finn du på Vestland fylkeskommune sine heimesider

Miljøfagarbeider - Elektrofag/ TIP/ sal, service og reiseliv

Krav om kompetanse: 

 • Fagbrev i minst eit av fagområda elektrofag/TIP/Sal, service og reseliv
 • Relevant praksis innan fagområda
 • Anna relevant praksis
 • Gode datakunnskaper

Personlege eigenskapar

 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Evne til å skape god relasjon med elevar
 • Evne til å samarbeide og dele
 • Evne til å arbeide sjølvstendig. 

Meir om stillinga, samt søknadsskjema, finn du på Vestland fylkeskommune sine heimesider

spørsmål om stillingane kan rettast til 

Reidun Kristiansen
avdelingsleiar Elektro og Service og samferdsle
tlf 91694011

Ivar Johan Aarberg
avdelingsleiar TIP 
tlf 41530914