Mo og Øyrane vidaregåande skule/Om oss/Om skulen/Lokale

Lokaler

Skulen vår er geografisk todelt, med ei avdeling på Mo og ei avdeling på Øyrane i Førde sentrum.

Øyrane

Film: Vidsyn Media

Foto: VidSyn Media

Mo

Film: Vidsyn Media

Foto: VidSyn Media