marsipankake med logo til vestland fylkeskommune

Markering av overgang til Vestland fylkeskommune

Den 9. januar var det markering av overgang til Vestland fylkeskommune. 

Mo og Øyrane vgs deltok på markeringa med flotte talar, musikkinnslag og med god innsats av elevrådet i konkurransen via Kahoot. 

Kolasj med bilder frå markering

Elevrådet som deltok på kahoot

Tale til skulen ved Marc Taylor

musikkinnslag