Mo og Øyrane vidaregåande skule
korona fraavaer

korona fraavaer

Midlertidig endring i fråværsreglementet

Unntak frå fråværsreglane vert igjen innført frå fredag 05.11.21 og gjeld ut skuleåret. 

Det betyr at elevar under 18 år må levere erklæring/stadfesting frå føresette og elevar over 18 år må levere eigenerklæring ved sjukefråvær. Fråvær som gjeld køyreopplæring er framleis gjeldande.