robotteknologi

Mjølkeproduksjon med bruk av robotteknologi

Om du er interessert i moderne mjølkeproduksjon, vil fagskulestudiet på Mo vere rette plassen for deg.

I studiet mjølkeproduksjon med bruk av robotteknologi kan du fordjupe deg i ulike emne innan framtidsretta landbruk.
 
Studiet vil styrke deg som bonde, slik at du kan nytte potensialet i drifta di og få auka avkastning. Med emne innan plante- og mjølkeproduksjon, driftsleiing og økonomi vil du få djupnelæring i tema som vil vere avgjerande for framtidas landbruk.

Deltidsstudium over 2-år. Sjå planer på: fagskulen.no/mjlkeproduksjon
 
Søknadsfrist:  15.april på www.samordnaopptak.no

Fagskulen i Sogn og Fjordane, Eilert Årseth, tlf. 47059233
Mo og Øyrane vgs avd. Mo, Ole-Johan Norddal, tlf. 95244041