Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Naturbruk
Forhausting 1024x384

Vg1 Naturbruk

Likar du natur og dyr er naturbruk vegen å gå! Moglegheitene vidare er mange og du vil på mange måtar få eit anleis studie. Det er lagt inn mykje praksis og ulike aktivitetar i studiet.

Ved Mo og Øyrane vgs på Mo kan du ta naturbruk (agronomutdanning eller hestefag) og studieførebuande naturbruk. I tillegg kan du ta Vg2 anleggsteknikk.

Svært mange yrke i arbeidslivet vil verdsette den praktiske utdanninga ein får på Mo. Du vil sjølv også erfare at du får ei allsidig og god ballast i yrkesutdanninga di, enten du vel å avslutte skulegangen etter Mo eller du vil studere vidare.

Utdanningsprogram på Mo

naturbruk MOY.JPG

Når du går Vg3 Landbruk får du yrkeskompetanse. 
Vg3 studieførebuande naturbruk gjev generell studiekompetanse.

Kompetanse og erfaring frå naturbruk kan knytast indirekte inn i ei rekke yrkesområde.

Du kan

 • drive gardsbruk
 • starte opp eiga bedrift
 • jobbe som avløysar
 • studere vidare på universitet eller høgskule
 • jobbe som rådgjevar i landbruket
 • jobbe som fagarbeider i barnehage og skulefritidsordning.
 • utdanne deg vidare til sjukepleiar, politi, lærar m.m.

Du får

 • plantevernsertifikat (naturbruk)
 • maskinførarteori (naturbruk)
 • motorsagbevis (naturbruk)
 • jegerprøven (naturbruk & hest, på fritida)
 • HMS-kurs (naturbruk & hest)
 • varme arbeid (naturbruk)

Ved å gå anleggsteknikk kan du bl.a. bli

 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfalttør
 • banemontør eller anleggsmaskinfører

Yrkesfagleg fordjuping

På Vg1 og Vg2 naturbruk kan du fordjupe deg i ulike fag. Du lærer om

 • plante- og husdyrproduksjon (Sau, kyr, høns, gris)
 • stell og bruk av hest og hesteanlegg
 • jakt, fiske og friluftsliv
 • jordbruk og skogbruk på stort uteområde
 • forvaltning og drift
 • bruk og vedlikehald av traktor og maskiner
 • køyring av truck og gravemaskin

Internat

På Mo er elevane frå mange stader i fylket. Mange vel å bu på skulen sitt internat. Her får du frukost, lunsj, middag og kveldsmat. I tillegg har du tilgang på eit eige elevkjøken.

Frå peisestova til skulen
Peisestova.

Skulen har fellesareal med TV-rom, peisestove og treningsrom.

Stabburet med driftsbygningen i bakgrunn
Stabburet med driftsbygningen i bakgrunnen.

Dyr, skogs- og gardsdrift

Mo har eit unikt miljø for deg som vil dyrke interessa for dyr og gardsdrift. Skulen har ein forholdsvis ny fjøs til ku, sau, gris og fjørfe. På garden blir det dyrka potet, grønsaker og blomar. Grønsakene og blomane blir selde i eige gartneriutsal. Mo har 3000 dekar utmarksareal som er eigna for jakt, fiske og friluftsliv.

Frå ungdomscampen
Frå ungdomscampen

I tillegg har skulen et foredlingsanlegg for kjøt og fisk som blir brukt i undervisninga.

Undervisninga er praktisk retta med deltaking i ulike aktivitetar gjennom året.

Bruk av motorsag
Bruk av motorsag.

Opplæring i traktorkøyring er ein del av undervisninga.

Øvelsekøyring med Hermund Solheim
Øvelseskøyring med Hermund Solheim.

I tillegg er det utflukter og ekskursjonar.

Utferd til Bødalen i Nordfjord
Utflukt til Bødalen i Nordfjord.

Hest på Mo

Er du spesielt interessert i hest, har du mogelegheit å kombinere ei utdanning med hobbyen din. Skulen har stallplass slik at du kan ha med deg eigen hest. Det er tilgang på ridebane, travbane og ridehall. Etter to år på Mo har du mogelegheit til å gå ut som lærling i hest og hovslagarfaget.

Lærling Trine Lillestøl Paulsen
Tidlegare lærling Trine Lillestøl Paulsen.

Ta kontakt

Dersom du vil vite meir om naturbruk kan du kontakte skulen, tlf.: 57 63 73 00.
Det går fint an å ta eit besøk, og sjå kva vi driv med!