nettundervisning

Nettundervisning startar måndag kl. 8.20

Vi startar med nettundervisning i Teams frå måndag. Det er då viktig at alle elevar er pålogga i Teams kl. 8.20.
 

Undervisninga følger vanlig timeplan. Dvs. dersom du vanlegvis har norsk på måndag kl. 8.20 skal du være pålogga i norsk-kanalen i Teams.

NB:

  • Elevar må sjekke Teamet MOY-ALLE regelmessig, fordi vi kjem til å sende ut informasjon her.
  • Elevar som er i arbeidspraksis i YFF faget held fram i praksis med mindre bedrifta kjem med anna informasjon.
  • Dersom arbeidspraksis i bedrift vert avslutta, så skal eleven fylgje den digitale undervisninga

Liv Horvei
Rektor