elevmentorar

Nye elevmentorar

Nye elevmentorar på opplæring på Nysna Gard. 44 engasjerte elevar ynskjer å bidra som elevmentorar neste skuleår.

Elevmentorane er hjertet i Draumeskulen der ein har fokus på det psykososiale læringsmiljøet på skulen.