Foreldremøte ved Mo og Øyrane vidaregåande skule

Mo+og+Øyrane+skulebygg.png

Skulen ønskjer føresette til elevar på vg1 og vg2 velkommen til foreldremøte.

Møta vert organisert slik: 

Tysdag 30. august på skulestad Øyrane: Kontaktlærar for klassane som har skulestad i Førde sentrum vil kallar inn til møte. I innkallinga vil det bli informert om tid og frammøtestad.

Torsdag 08. september på skulestad Mo: Frammøte i hallen på Mo kl. 19.00.