God innsats frå vg2 Kokk og servitør

elevar som kokkar og servitør på kjøkkenet med diplom i handa

Elevane ved vg2 Kokk- og servitørfag hadde ein flott innsats i forbindelse med Kreftforeninga sitt arrangement Stafett for livet 10-11 september

Elevane stod for matlaging og servering i forbindelse med arrangementet. Dei fekk stor takk og diplom for innsatsen sin.

 

På arrangementet si facebookside finn du fleire bilder