Velkommen til skulestart 2022-2023

Mo+og+Øyrane+skulebygg.png

Måndag 15.august ynskjer vi alle elevar ved Mo og Øyrane vidaregåande skule velkommen til skuleåret 2022-2023. Her finn du oversikt over frammøtestad og tidspunkt.

Skulestad Øyrane

 

Kl. 08.20              Vg1 HO, RM, SSR  og EL møter i auditoriet i Concordbygget – Firdavegen 6.               

Kl. 09.00              Vg1 BA og TIF møter i auditoriet i Concordbygget – Firdavegen 6.

Kl. 10.00              Vg2 HO, RM, SS og vg1Vaksenopplæring RM møter i auditoriet i Concordbygget – Firdavegen 6.

Kl. 10.00               Vg2 EL møter i klasserom  i Naustdalsvegen 12 i E blokka.

Kl. 10.00               Vg2 transport og logistikk  møter i Concordbygget i klasserom CB 227 Firdavegen 6.

Kl. 10.20               Vg2 BA møter i klasserom i Naustdalsvegen 12, brakker.

Skulestad Verftet på Ytre Øyrane, Øyrane 12

Kl. 10.00               Vg2 industriteknologi

Skulestad Flovegen 2

Kl. 10.00              Vg2 køyretøy

 

Kart over midlertidige lokale på Øyrane

 

Vaksenopplæring Restaurant- og matfag møter måndag 15. august kl. 10.00 på Mo og Øyrane vgs – Naustdalsvegen 12, inngang mot hovudvegen.

Vaksenopplæring Helse- og oppvekst og Teknologi og industrifag møter måndag 22. august

Vg1 HO og Vg2 Helsearbeidarfag møter i Concordbygget, Firdavegen 6. i auditoriet kl. 10.00.

Vg1 TIF møter på Verftet Ytre Øyrane, Øyrane 12 kl. 09.00.

 

Sjå nettstaden til skulen for meir utfyllande informasjon om nytt skulebygg og bruk av mellombelse lokale.

 

Skulestad Mo

Kl. 09.00 - Vg1 naturbruk og vg2 anleggsteknikk møter i hallen. 

Kl. 12.00 - Vg2 og Vg3 elevane møter i klasserom.

Vg4 SSR YSK har første skuledag tysdag 16. august og skal møte ved resepsjonen kl. 10.30.

 

Foreldremøte 

Tysdag og torsdag i veke 35 vert det arrangert møte for foreldre som har elevar på vg1 og vg2.

Sjå skulen si heimeside for oppdatert info om møtestad og tidspunkt i august.