Mo og Øyrane vidaregåande skule
Ungdom som hoppar i solnedgang

Informasjon til føresette og ungdommar om ungdataundersøkinga i Sunnfjord kommune 2021

15. januar 2021

I 2021 blir ungdataundersøkinga gjennomført i Sunnfjord kommune blant elevar i den vidaregåande skulen. For at undersøkinga skal gje eit godt bilete av situasjonen i Sunnfjord kommune, er det viktig at så mange som mogleg deltek. Undersøkinga går føre seg på skulen i løpet av veke 5 til 7.

4 glade ungdommar 2 jenter og 2 gutar

Informasjon om smittsam hjernehinnebetennelse

15. januar 2021

Gratis vaksine til ungdom 16-19 år, som ikkje har teke vaksina tidlegare. 

 

UPH

Ledig stilling som lærar fellesfag - Norsk/spesped

11. januar 2021

Mo og Øyrane vgs har ledig stilling som lærar i fellesfag - Norsk/spesped. Søknadsfrist 25.1