Røykehus

Røykehus

Nytt røykehus på Mo

Elevar på byggfag ved Mo og Øyrane vgs. bygger nytt røykehus på Mo

Det nye røykehuset på Mo er snart klar til bruk. I huset skal det røykast kjøt som kjem frå gardsbruket på Mo, og som er foredla i foredlingsanlegget ved skulen. Vert det røyking av fisk (aure eller røye), kjem desse frå Movatnet. Røykehuset vil stort sett stå ferdig no i vår, med unntak av skifertaket som først kjem på plass til hausten. Byggfagelevane har bygt deler av huset i modular på Øyrane. 

Røykehus