ungdom

OD Dag 2018

Fridom til å leve

OD Dag

1. februar skal Mo og Øyrane vgs arrangere OD-dag. 

Denne dagen skal elevane jobbe i ei bedrift og løna, kr 400, -, går til ungdom i Palestina. 

​Ungdom for ein betre kvardan slik at dei kan fullføre skulen
​Mange unge vert utsett for trakasering, fengsling og vald av soldatar kvart år, slit med dette seinare. 
​Traumebehandling hjå psykologar og miljøarbeidarar skapar tryggleik og gjer traumatisert ungdom betre rusta til å møte kvardagen og kome attende til skulen.

​Jenter og gutar får like moglegheiter
​Jenter i Palestina har store begrensingar i livet og opplever mykje diskriminering både heime og på skulen. Gjennom likestillingsprosjekt, skal jenter kunne delta i samfunnet på same måte som alle andre

​Ungdom får kunnskap om sine rettar og kvifor dei kan krevje dei
​Dersom du ikkje kjenner til rettane dine er det umogleg å vite korleis du skal krevje dei. Gjennom Operasjon Dagsverk 2018 vil ungdom få kunnskap om kvifor ein kan krevje sine grunnleggande menneskerettar, samt korleis dei kan delta i demokratiske prosessar.

Meir om OD kan du lese her