Elevråd

elevrådsstyrejpg.jpg

Her vil du finne informasjon om kven som skal sitte i elevrådet 2022-2023.

verv namn klasse telefonnr epostadresse
Leiar        
Nestleiar        
Skrivar        
Medlem        
Medlem        
Medlem