Skrivarløa

Ope hus for elevar på Mo og Øyrane vgs og Hafstad vgs

TID:

TYSDAGAR

Kl 15.00-20.00

OPPSTART 8.JANUAR

KVA:

Tysdag 8 januar vert det oppstart med gratis pizza. Det vi veit skal vere kvar gong er billeg middag og dansetilbod for vgs (kl 19-20, her er framleis nokre ledige plassar, oppstart er 8 januar). Utover det ønsker vi innspel på korleis vi skal organisere.

 

På Løa er det fleire sofagrupper og moglegheit for å vere med vener og bli kjent med nye. Musikkutstyr (moglegheit for å ha bandøving), playstation, bordtennis, biljard, brettspel, formingsaktivitetar m.m.

 

KVAR:

Løa

Kyrkjevegen 22, 6809 Førde

kart med vegen frå Øyrane til Skrivarløa<