OD

Operasjon Dagsverk

Fredag 25. oktober er det Operasjon Dagsverk dag ved skulen. OD dag er Noregs største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Dette er dagen då ungdom jobbar og på denne måten samlar inn pengar slik at andre ungedommar i verda skal få eit betre liv og framtid.

Årets prosjekt har fokus på ungdom i Kongo som jobbar i gruvene. Ungdom som aller helst ynskjer å gå på skule, men som ikkje har foreldre som kan betale skulepengar. I gruvene er det forferdelege forhold og det er både tøft og farleg å jobbe der. Mange ungdommar dør og mange kjem aldri attende til skulebenken.

Årets prosjekt har tre fokusområder (OD.no):

1. Yrkesopplæring
Mange ungdommer i DR Kongo dropper ut av skolen på grunn av fattigdom, og uten utdanning er det vanskelig å finne seg en jobb. Årets prosjekt sikrer:
  • Opplæring i et yrke som gjør ungdom selvstendige, og i stand til å velge vekk gruvearbeid.
  • Undervisningstilbud hvor ungdom kan ta igjen tapt skolegang, og komme seg tilbake på skolebenken.
2. Rettighetsarbeid
Ungdom i DR Kongo har rettigheter, akkurat som alle andre i verden. Prosjektet vil:
  • Organisere grupper i lokalsamfunnet som skal jobbe for barn og unges rettigheter.
  • Tilby ungdom trening i å løse konflikter uten vold.
  • Styrke og opprette elevråd og foreldregrupper på skoler, slik at elever blir hørt i saker som angår dem.
3. Beskyttelse
Ungdom trenger trygghet for å fungere i samfunnet, og for å skape seg et godt liv. Prosjektet vil:
  • Lære foreldre og lokalsamfunnet om ungdoms rettigheter, og hvordan de kan forebygge overgrep.
  • Henvise ungdom som har opplevd vonde ting til psykologer og leger.