Mo og Øyrane vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Oppfølgingstenesta (OT)

Oppfølgingstenesta

Oppfølgingstenesta arbeider med og for ungdom som har rett til vidaregåande opplæring til og med det året dei fyller 21 år.

For deg som:

 • Ikkje har søkt skule- eller læreplass i vidaregåande opplæring
 • Ikkje tek imot skule-eller læreplass
 • Ikkje er i varig arbeid
 • Sluttar på skulen i løpet av skuleåret, eller avbryt lærekontrakt

Kva kan Oppfølgingstenesta gjera for DEG?

I samarbeid med vidaregåande skular og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) kan OT gi rettleiing i høve opplæring/arbeid. OT har kontorplass i Concord bygget.

OT kan mellom anna hjelpa deg med:

 • Praksisplass
 • Ordinær skuleplass
 • Deltidsplass
 • Teori til Førarprøven
 • Korte kurs
 • Kombinasjon skule/arbeid
 • Søknad til vgo

Kontakt

Hjelmeland, Nina Marie.jpg

OT-koordinator

Nina Hjelmeland

nina.hjelmeland@sfj.no

415 30 661 / 57 63 73 83

Rygg, Anne Lise.jpg

Leiar for OT-tiltak

Anne-Lise Rygg

anne.lise.rygg@sfj.no

907 54 463 / 57 63 73 82