elevmentoropplæring 1024x768

Opplæring av elevmentorar

Torsdag 2/6 var 54 elevar på Nysna Gard på opplæring for å bli elevmentorar i Draumeskulen som MOY blir ein del av til neste skuleår.

Elevmentorane er kjernen i Draumeskulen og oppgåva deira er å bidra til at medelevar føler seg sett og ivaretatt når dei er på skulen.