Foto som illustrerer val . Biletet syner ei hand som slepper eit rosa valomslag med stemmesetlar ned i ei kvit og oransje valurne. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tore Fjeld

Paneldebatt i Førdehuset

Tysdag 29.8 kl 13:00 vert det paneldebatt og valtorg i Førdehuset for alle elevar ved Mo og Øyrane vidaregåande skule

 

Rolf Sanne Gundersen er ordstyrar.

Vi oppfordrar alle elevar til å førebu spørsmål til politikarane.