Mo og Øyrane vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Pedagogisk psykologisk teneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk teneste

Alle som har tilknyting til vidaregåande opplæring – elevar, lærlingar, lærekandidatar, foreldre, lærarar, faglege leiarar – kan ta kontakt med PP-tenesta og søkje hjelp der. PP-tenesta gir råd og rettleiing om problem av både personleg, sosial og fagleg karakter.

Frode Kirkeeide er kontaktperson for:

Skulens Administrasjon, Oppfølgingstenesta OT, Skulestad MO, programfaga Bygg og Anleggsteknikk, og Teknikk og Industriell produksjon.

Jan Hansen er kontaktperson for:

Programfaga Helse og Oppvekst, Restaurant og Matfag, Elektrofag, Service og samferdsel YSK, og Innføringsklassen

Rebekka W. Solheim er kontaktperson for:

Fellesfag

Kontor/samarbeidstider på skulen:

Skulestad Øyrane: rom A306 - 3.etg A-blokk Tlf: 576 37 327 og Rådhuset: 578 29 300

Skulestad Mo:  og Rådhuset Tlf: 578 29300

 

Kontakt

Frode Kirkeeide

frode.kirkeeide@forde.kommune.no

Kontortid/Samarbeidstid

Onsdag 08.30 - 15.30

Torsdag 08.30 - 15.30

 

Jan Hansen

jan.kare.tybring.hansen@forde.kommune.no

Kontortid/Samarbeidstid

Onsdag 12.00 - 15.30

Torsdag 08.30 - 15.30

 

Rebekka W. Solheim

rebekka.wilhelmsen.solheim@forde.kommune.no

Kontortid/Samarbeidstid

Onsdag 08.30 - 15.30

Relaterte lenker