Mo og Øyrane vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Pedagogisk psykologisk teneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk teneste

Alle som har tilknyting til vidaregåande opplæring – elevar, lærlingar, lærekandidatar, foreldre, lærarar, faglege leiarar – kan ta kontakt med PP-tenesta og søkje hjelp der. PP-tenesta gir råd og rettleiing om problem av både personleg, sosial og fagleg karakter.

Tilvising kan gjerast i samråd med rådgjevar/rådghjevar for tilpassa opplæring

Kari Johanne Ligtvor er kontaktperson for:

Helse og oppvekst, Restaurant og matfag, salg-service og reiseliv

Arnhild Sollid Laukeland er kontaktperson for:

Bygg og anlegg, Naturbruk og Elektro

Jørn Helgheim er kontaktperson for:

TIP/teknikk og industriell produksjon

Kontor/samarbeidstider på skulen:

Tigjengelege på skulen hovudsakeleg onsdagar og torsdagar

 

Kontakt

Kari Johanne Ligtvor

kari.johanne.ligtvor@vlfk.no

916 45 022

 

Arnhild Sollid Laukeland

arnhild.sollid.laukeland@vlfk.no

977 61 016

 

Jørn Helgheim

jorn.helgheim@vlfk.no

477 96 648

Relaterte lenker