Mo og Øyrane vidaregåande skule/Om oss/Organisasjon/Rektor og leiing

Rektor og leiing

Horvei, Liv.jpgRektor

Liv Horvei

liv.horvei@sfj.no

57 63 73 01 / 480 08 357

 

Norddal

  Avdelingsleiar Naturbruk og leiar for skulegarden
  Ole Johan Norddal 
  ole.johan.norddal@sfj.no
  57 63 71 53 / 952 44 041


 

Lemvik, Paul.jpgAdministrativ leiar

Paul Lemvik

paul.lemvik@sfj.no

57 63 73 02 / 415 30 915

 

Wiken, Harald Olav.jpgAvdelingsleiar HO og RM

Harald Olav Wiken

harald.wiken@sfj.no

57 63 74 19 / 412 66 172

 

Bruland, Kari-Ann.jpg Pedagogisk leiar

Kari-Ann Bruland

kari-ann.bruland@sfj.no

57 63 73 10 / 91 78 40 66

 

Aarberg, Ivar Johan.jpgAvdelingsleiar BA og TIP

Ivar Johan Aarberg

ivar.johan.aarberg@sfj.no

57 63 73 06 / 415 30 914

 

Kristiansen, Reidun.jpgAvdelingsleiar EL og SS

Reidun Kristiansen

reidun.kristiansen@sfj.no

57 63 74 04 / 916 94 011

 

Vindedal, Anne Chatrine.jpgAvdelingsleiar UPH og Fellesfag

Anne Chatrine Vindedal

anne.chatrine.vindedal@sfj.no

57 63 73 35 / 913 94 957