Foto frå eit stemmelokale, der vi ser den kvite og oransje stemmeurna med riksvåpenet i forkant. I bakgrunnen av biletet ser vi valavlukke med stemmesetlar. Foto: Kommunal og moderniseringsdepartementet

Foto frå eit stemmelokale, der vi ser den kvite og oransje stemmeurna med riksvåpenet i forkant. I bakgrunnen av biletet ser vi valavlukke med stemmesetlar. Foto: Kommunal og moderniseringsdepartementet Tore Fjeld

Resultat skuleval

Resultatet av skulevalet for elevane ved Mo og Øyrane vidaregåande skule er klart, gjennomført 04.09.2017
​88% deltakarprosent

 

Parti Stemmer Prosent
Rødt 8 2,1%
Sosialistisk Venstreparti 14 3,7%
Arbeiderpartiet 98 26,1%
Senterpartiet 130 34,7%
Miljøpartiet De Grønne 8 2,1%
Kristeleg Folkeparti 4 1,1%
Venstre 22 5,9%
Høyre 24 6,4%
Fremskrittspartiet 46 12,3%
Demokratene i Norge 1 0,3%
Partiet De Kristne 0 0,0%
Liberalistene 10 2,7%
Alliansen 4 1,1%
Helsepartiet 6 1,6%