Nyheitsbilde skule_1024x768

Revidert fråværsreglement

Hovudutval for opplæring vedtok 31. august revidert fråværsreglement for vidaregåande opplæring i fylket.

Det vil bli lovlegkontroll frå fylkesmannen på vedtaket hovudutvalet gjorde i saka om nytt fråværsreglement. Dette betyr at vedtaket er ugyldig, og at  saka må handsamast på nytt i neste møte.

Skulane må difor leggje utdanningsdirektoratet sitt rundskriv til grunn for praktisering av dei nye fråværsreglane.