Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Service og samferdsel
Gut i arbeid på butikk får instruksjon av tilsett i butikk med frukt og grønt.

Gut i arbeid på butikk får instruksjon av tilsett i butikk med frukt og grønt.

Service og Samferdsel

Mo og Øyrane tilbyr fylkesdekkande YSK utdanning i Service og samferdsel. Eleven får både fagbrev og studiekompetanse etter 4 år.

Dette gjer at du har alle moglegheiter opne anten du ynskjer å fortsetje i bedrift eller om du vel å ta vidare utdanning på høgskule eller universitet.  

Service og Samferdsel er eit yrkesfag, og Mo og Øyrane vidaregåande skule tilbyr slike kurs:

 

Mo og Øyrane tilbyr fylkesdekkande YSK utdanning. Skulen og næringslivet i Sogn og Fjordane har gått saman om å opprette ei ny attraktiv utdanning. Yrkes og studiekompetanse på 4 år. Vi tilbyr eit eit breitt spekter av jobbar innan kontor og salsfaget.

Du må vere interessert i sal, marknadsføring, økonomi, sikkerhet, administrasjon med meir. Du må trivsast med å arbeide med menneske og drive service. Du vil få ein variert kvardag med mange spanande oppgåver og du vil få praksis som er relevant til utdanninga di.

I løpet av utdanninga vil du vere i praksis kvar veke i bedrifta du har fått avtale med. Kva fagbrev du får etter endt utdanning vil vere avhengig av kva bedrift du har avtale med.

Kvifor velje YSK?

  • I løpet av fire år får du fagbrev, studiekompetanse og minimum 360.000,- i løn. I tillegg kan du søke stipend frå Lånekassen som vanleg.
  • Du vert svært attraktiv i arbeidsmarknaden og kan få gode jobbar. Samtidig er du fullt kvalifisert for høgare utdanning. For eksempel BI, NHH, universitet og høgskular.
  • Kundeservice, marknadsføring, it og økonomi er fag som ein nyttar i eit breitt spekter av yrke.
  • Du har gode moglegheiter for å få sommarjobb

Du søker skuleplass i Vigo som ordinært. I tillegg må du velje lærebedrift, det gjer du vi eigen link på denne sida.

 

Oversikt over bedrifter som er med i 2019:

Bedrift

Lærefag

nettadresse

Coop

Salsfaget

Coop.no

Bohus Møbelhuset AS avd. Førde

Salsfaget

Bohus.no

Felleskjøpet Førde

Salsfaget

felleskjopet.no

Toyota Nordfjord og Førde

Salsfaget

toyota-nf.no

Spar Førde

Salsfaget

spar.no

Pro opplæringskontor

Kontor- og Administrasjonsfaget

pro.sf.no

Naustdal Dampbakeri

Salsfaget

dampbakeriet.no

Skeidar

Salsfaget

skeidar.no

Firda Revisjon

Kontor- og Administrasjonsfaget

firdarevisjon.no

Chatlet Sport 1

Salsfaget

sport1.no

Berge og Co

Kontor- og Administrasjonsfaget

berge.no

Spar Kjøp

Salsfaget

sparkjop.no

 

 

Lista kan bli utvida

Du må fylle ut følgande skjema og sende til skulen

Lenke for val av bedrift. 

 

 

 

 

Dersom du representerer ei bedrift og ynskjer å vite meir om dette tilbodet, ta kontakt med avd.leiar Reidun Kristiansen

 

 

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Kristiansen, Reidun.jpg

Avdelingsleiar elektrofag- og service og samferdsel

Reidun Kristiansen
reidun.kristiansen@sfj.no

57 63 74 04 / 916 94 011

facebook logo.png 

Mo og Øyrane Elektro

Relaterte lenker