Eksamen-2

Skriftleg eksamen for elevar er avlyst

Skriftleg eksamen for elevar våren 2021 er avlyst. Dette inkluderer også tverrfagleg praktisk-munnleg eksamen for vg2.  Eksamen for privatistar og munnleg eksamen for vg3 vert gjennomført. 

  • Alle skriftlige eksamener avlysast for elevar
  • Alle munnnleg-praktiske og praktiske eksamener avlysast for elevar
  • Lokalt gitt munnleg eksamen for 10. trinn gjennomførast
  • Lokalt gitt muntlig eksamen for VG3 gjennomførast
  • Privatistar og elevar med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen.
  • Elevar med rett til ny, utsett og særskild eksamen våren 2021gjennomførar eksamen saman med privatistene.
  • Standpunktkarakterer for alle fag det ikkje er munnleg eksamen i settast i veke 23.
  • Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i veke 22.

Les meir på kunnskapsdepartementet sine nettsider