Mo og Øyrane vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad/Skulemiljøutval

Skulemiljøutval

Elevane er representerte i fleire utval som skal jobbe med skulemiljø, folkehelse, solidaritetsarbeid og dei er svært sentrale i Draumeskulen.