kringom

Skuleskyss – skuleåret 2019/2020

  • Alle skysskort vert deaktivert når skuleåret er omme.
  • Alle må søke på nytt når dei har takka ja til skuleplass.
  • Kortet vert då opna att.
  • Elevane må ta vare på skysskortet, det skal nyttast alle åra du er elev.

Utfyllande informasjon finn du på http://www.kringom.no/om-skuleskyss.461569.no.html