skuleval

Skulevalresultatet 2019

Senterpartiet vart den store vinnar av skuleval 2019 ved MOY

Med 40,6 % av stemmene vart Sentrepartiet vart den klare vinnaren av skulevalet ved Mo og Øyrane vgs. Debattanten frå partiet gjorde ein god jobb under debatten og støtte til partiet kom særskilt tydleg fram frå stemmene til elevane på Mo og Øyrane. På andre plass kom Arbeiderpartiet med 32,9 %. Samla resultat frå Hafstad og Mo og Øyrane VGs var det derimot Arbeiderpartiet som fekk den største oppslutnad med heile 39,95 %.

Ein stor deltakaroppslutnad på heile 90,8 % syner at elevane engasjerer seg i politikk og nytta stemma si for å røyste på det partiet som dei meiner jobbar for dei viktigaste sakene.

Fullstendig resultatet finner du her.