Nav_i_skulen

Søkje sommarjobb eller læreplass?

NAV-rettleiar er i kantina på Øyrane onsdag 23. januar frå kl. 12.00.

Eg kan hjelpe deg!
NAV-rettleiar er i kantina på Øyrane onsdag 23. januar frå kl. 12.00. Ta med eigen pc og kom!
 
Lill Juvik