Lånekassen 1024x768

Søknadsfrist lånekassen

15. november – søknadsfrist høsten 2016

  •          Fristen for å søkje om lån og stipend for høsten 2016 er den 15. nov.
  •          De søkjer frå www.lanekassen.no.
  •          Fristen for elevane til å melde frå om endringar for høsten er også 15. nov.

 De finn informasjon om kor mykje støtte elevene kan få på lanekassen.no/hvormye-vg.

 

Venleg helsing

Lånekassen