DJI_0021

Sommarskule

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Mo og Øyrane vidaregåande skule arrangerer sommarskule på Mo i veke 25 og 26.

Tilbodet er for elevar og lærlingar som fekk karakter 1 i standpunkt eller til eksamen i matematikk (MAT1001) eller naturfag (NAT1001) i yrkesfaglege program.

Søknadsfrist: Måndag 13.juni 2016

Meir informasjon om sommarskulen og påmelding finn du her