Støtte og rådgjeving

Ta kontakt med Elevtenesta om det er noko du synes er utfordrande i skulekvardagen, eller om du treng utdannings- eller yrkesrettleiing. Dei har også tett samarbeid med kontaktlærarane, helsetenesta, Pedagogisk psykologisk teneste (PPT), Oppfølgingstenesta og personale med NAV i skulen. Personale i Elevtenesta har taushetsplikt og er der for å hjelpe deg.

Relaterte lenker