rødruss, blåruss og svartrussebukser

rødruss, blåruss og svartrussebukser

Trygg russefeiring - foreldremøte - UTSETT

Trygg russefeiring – foreldremøte vert utsett/avlyst 

  • Kommunen har beslutta å utsette/avlyse  planlagt foreldremøte for russen den 22.3. Det vert vurdert etter påske om det vert sett opp ny dato eller om det vert eit digitalt alternativ. 
  • Velkommen ved rektor Liv Horvei og Nina Bygstad
  • Informasjon og forholdsregler ved smittevernslege Øystein Furnes
  • Tilrettelegging på festplassen ved Leif Halvor Kårstad og Ledvin Egil Osland
  • Informasjon frå Nok. Sogn og fjordane – kompetansesenter mot seksuelle overgrep ved Trude Lundekvam
  • Informasjon frå russestyre
  • Informasjon frå politiet ved Dag Fiske, Odd Helge Vågseth eller Bjarne Brudevoll
  • Kort generell informasjon m.a. om foreldremøte frå Vestland fylkeskommune og nettsida til vestruss.no

 

De kan bestille gratis billettar på nettsida til Førdehuset, arrangement, billettservice. På grunn av korona oppfordrar vi til at de møter berre ein foreldre for kvar russ. Dersom det blir fullt på møtet kl. 18:00 opnar vi for nytt møte kl. 19:30.

Påmelding finn du på fordehuset si heimeside