Mo og Øyrane vidaregåande skule
MOY stor

MOY stor

Unntak frå fråværsreglane vert oppheva

Frå og med 11. oktober blir unntak frå fråværsreglementet oppheva. Det betyr at udokumentert fråvær over 10 % i dei ulike faga, med få unnatak, vil føre til ikkje vurdering i fag. Det betyr at ein ikkje lenger kan nytte eigenmelding eller stadfesting frå føresette ved fråvær av helseårsakar.

Det vert vist til fråværsreglementet for elevar i vidaregåande opplæring.

Her finn du informasjon om: Nasjonale råd og reglar i skulekvardagen etter at samfunnet opna