Bilete av Øyrane

Bilete av Øyrane

Utdanningsval 9.klasse

Skulen ønskjer alle elevar frå 9.klasse i ungdomsskulen, velkommen til dagar med refleksjon og bevisstgjering. Opplevingane vil kunne vere nyttig å få med seg, når du skal søkje vidare skulegang i den vidaregåande skulen. Det er denne gangen i veke 10 over 150 elevar, frå 9 ulike ungdomskular som skal hospitere på Mo og Øyrane vidaregåande skule.