Utdanningsval

02.03 – 03.03

Utdanningsval våren 2020 – 9.klasse

Velkommen til dagar med refleksjon og bevistgjering. Opplevingnane vil kunne vere nyttig å få med seg, når du skal søkje vidare skulegang til den vidaregåande opplæringa.

Vi vil få ønskje deg velkommen som utplasseringselev ved Mo og Øyrane vg.skule, i perioden Måndag 02.03  og Tysdag 03.03. I tillegg tilbyr Bygg og -anleggsteknikk hospitering Onsdag 04.03. – Fredag 06.03. Skulen har sju utdanningsprogram, med Naturbruk som ligg på Mo. Vi er tilsaman 39 klassar med eit samla elevtall på om lag 500 elevar.

Det vert i år om lag 150 elevar frå 9.klasse som vil vere på Mo og Øyrane. Desse kjem frå  mange av ungdomskulane i fylket, tidlegare Sogn og Fjordane.

Oppmøte på skulestadane:

  • Øyrane kl. 08.20
  • Mo kl. 08.30

Organisering Mo PDF document ODT document
Organisering Øyrane
Kompetansemål utdanningsprogramme, Øyrane