kopling i ein elektroboks

Utdanningsval våren 2020

Mo og Øyrane vidaregåande har hatt besøk frå 160 elevar frå 9.klasse elevar til hospitering i forbindelse med utdanningsval den 2. og 3. mars. 

Det har vore stor aktivitet på heile skulen. Her er nokre bilder frå hospiteringa

 

bilder frå Barne og ungdomsarbeiderfag

 

Bilder frå Data og elektronikkBilder frå Byggavdelinga

Bilder frå Elenergi

Bilder frå Mo

Bilder frå Restaurant og Matfag

Bilder frå Teknikk og Industriell produksjon