Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Vaksenopplæring
Foto: Debra Foto A/S

Foto: Debra Foto A/S

Vaksenopplæring

Vidaregåande opplæring spesielt tilrettelagt for vaksne.

For å få tilbod om vaksenopplæring / realkompetansevurdering, må du sende søknad via www.vigo.no. Klikk deg inn på “Vaksenopplæring/realkompetansevurdering” og følg instruksjonane du får. Legg inn ønska sluttkompetanse, tidlegare skulegang og praksis. Dersom du ønskjer rettleiing, kryssar du av for dette, og vi kontaktar deg.

Kontakt

Koordinator for vaksenopplæring: 

Svein Morten Søreide 
svein.morten.soreide@sfj.no
​tlf  57637307 / 41530905