INA

Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Alle elevar ved Mo og Øyrane vidaregåande skule kan få ta vaksina

Sjukdommen kjem av meningokokkbakterien. Friske personar kan ha  bakterien i halsen utan å bli sjuke, men dei kan smitte andre. Ei forklaring på at ungdom kan bli smitta, og alvorleg sjuke kan vere at dei deltek i aktivitetar som aukar risikoen for smitte.

Les meir her:

 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/hjernehinnebetennelse/ungdom-bor-vurdere-a-vaksinere-seg-mot-smittsom-hjernehinnebetennelse/

 

Vi bestiller vaksiner, men du må melde frå til oss før den 26 januar.

Vaksina kostar 450 kr., rekninga blir sendt heim.

 

Meld frå enten ved å ta direkte kontakt med oss, påmelding i ekspedisjonen, på sms, eller at ein /fleire i klassen lagar ei felles påmeldingsliste.

 

MO:        Kari H. Hugøy  tlf. 97 64 65 56          (kontortid mandag)

Øyrane: Anita Løkkebø tlf. 41 49 07 97 (kontortid mandag – fredag)