Pølsepris

Vandrepokalen kom heim til jul.

«Pølseprisen går til elevar eller tilsette på Mo og Øyrane vidaregåande skule  med den likaste snabben»

Etter fleire år med knivskarp konkurranse gjekk Knut Vebjørnsen av med sigeren  i år og fekk dermed 3. napp i pokalen og då er pokalen hans  til odel og eige.
Det var ein svært nøgd vinnar  som mottok diplom som bevis på sigeren under juleavslutninga torsdag , og vi gratulerer med prisen.

 
Inger Johanne Klakegg
«overjuryeforkvinne»