MOY Logo

MOY Logo

Velkommen til foreldremøte ved Mo og Øyrane vidaregåande skule

Det vert foreldremøte ved Mo og Øyrane vidaregåande skule i veke 35

​Tysdag 29.8 på Øyrane

kl 17:00     Foreldre til elevar som bur på hybel
​                  Informasjon/drøfting med representantar frå skulen, kommunen, helsesøster og politiet

kl 18:00     Vg1  - i kantina

kl 19:30      vg2 - i kantina

Torsdag 31.08 på Mo

kl 17:00     vg1 og vg2 i Hallen

På møtet vil det bli informert om: 

  • ​Generell informasjon om skulekvardagen

  • Informasjon om fråværsreglement og konsekvensar for vurdering

  • Klassevis informasjonsøkt og omvising i avdelinga av kontaktlærar.

vel møtt