Øyrane 1024x384_1024x384

Velkommen til foreldremøte ved Mo og Øyrane vidaregåande skule

Det vert foreldremøte på Øyrane den 28.august og Mo den 30.august. 

Tysdag 28. august - Øyrane

kl 17:00 - Foreldre til elevar som bur på hybel  
​                Informasjon/ drøfting med representant frå skulen, kommune, helsesøster og politi

kl 18:00: Vg1 - Oppmøte i kantina
​kl 19:30: vg2 - Oppmøte i kantina
 

Torsdag 30. august - Mo

kl 17:00  - alle trinn - oppmøte i Hallen

 

på møtet vert det informert om: 

  • Generell informasjon om skulekvardagen
  • Informasjon om fråversreglement og konsekvensar for vurdering i fag
  • Klassevis informasjonsøkt og omvising i avdelinga av kontaktlærar

 

17. januar 2019 vert foreldre i lag med eleven invitert til vureringssamtale. Dette til førebels orientering. 

 

Vel Møtt !